Coaching 08 May, 23

NEDİR BU BİREYSEL KOÇLUK?

Koçluk mesleği hakkında sohbete başlarken en çok duyduğum sorulardan bazıları;

 • Yaşam koçu musunuz?

 • Sorunlarımı çözmem için bana yol mu gösterecek misiniz?

 • Spor koçluğundan farkınız nedir?

 

Bu sorular eminim ki ülkemizdeki çoğu koçun sıkça duyduğu sorulardır. Koçlarımız da bu soruları cevaplayarak koçluğun ne olduğunu yaymaya, koçluğu anlatmaya çabalamaktadır. Ülkemizde koçluğun, 29 Haziran 2013 tarihli 28692 sayılı Resmi Gazete'de meslek olarak tanındığı  ve kurallarının net bir şekilde belirtildiği ilan edilmiştir. Henüz on yıllık bir meslek olarak hayatımıza girmiş olan koçluk mesleğinin ülkemizde henüz bilinmemesini, farklı anlaşılmasını oldukça doğal buluyorum. ICF onaylı profesyonel koç olarak size bu  yazımda koçluk mesleğini tanıtmak istedim. Koçluğun bireysel koçluk, takım koçluğu, eğitim koçluğu, grup koçluğu, yönetici koçluğu gibi alanları olmakla birlikte bu yazımda size bireysel koçluktan bahsediyor olacağım.

 

ICF (International Coaching Federation) tarafından koçluk;  günümüzün belirsiz ve karmaşık ortamlarında özellikle önemli olan, kişisel ve mesleki potansiyeli en üst düzeye çıkarmak için ilham veren, düşünmeye teşvik eden ve yaratıcı bir süreçte müşteri ile ortaklık ilişkisi olarak tanımlanmaktadır. 

Koçlar her müşteriyi kendi hayatlarında ve çalışmalarında uzman olarak kabul eder ve her müşterinin yaratıcı, becerikli ve bütün olduğuna inanırlar. Profesyonel bir koçluk ilişkisi, koçluk sürecindeki tarafların sorumluluklarını belirten bir anlaşmayı kapsar. 

Koçluk bu temel üzerine kurulunca koçun sorumlulukları;

 • Müşterinin ulaşmak istediği şeyleri keşfetmek, netleştirmek ve uyum sağlamak,

 • Müşterinin kendini keşfetmesini teşvik etmek,

 • Müşterinin ürettiği çözümleri ve stratejileri ortaya çıkarmak,

 • Müşteriyi sorumlu ve hesap verebilir kılmaktır.

Bu süreç, müşterilere liderlik becerilerini geliştirirken ve potansiyellerini ortaya çıkarırken iş ve özel yaşam ile ilgili görüşlerini önemli ölçüde geliştirmelerinde yardımcı olmaktadır. Başarılı olmak için koç, hepsi hedef ile başlayan belli sorular sorar. Ayrıca koçluk ilişkisinde müşterilerin sorumlulukları şunlardır:

 • Kendinize, zor sorulara, gerçeklere ve başarıya odaklanın.

 • Başkalarının davranışlarını ve iletişimini gözlemleyin.

 • Sezginizi, varsayımlarınızı, yargılarınızı ve sesinizi dinleyin.

 • Mevcut tutum, inanç ve davranışlara meydan okuyun ve hedeflerinize üstün bir şekilde hizmet eden yenilerini geliştirin.

 • Kazanan bir tarz geliştirmek için güçlü yönlerinizi kullanın ve sınırlamaları aşın.

 • Yeni davranışlar öğrenirken ve aksilikler yaşadığınızda, kendinize karşı şefkat gösterin ve bu şefkati, aynı durumda başkaları için de gösterin.

 • Herhangi bir durumu aydınlatmak ve hafifletmek için mizah kullanarak kendi kendinizi çok ciddiye almamaya çalışın.

 • Duygusal tepkiselliği önleyerek, hayal kırıklığı ve karşılanmayan beklentiler karşısında soğukkanlılığınızı sürdürün.

 • Sürekli iç gözlem yapmaktan korkmadan, öncekinden daha fazlasına ulaşmak için cesaretli olun.

Yukarıda ICF’in tanımladığı koç ve koçinin* sorumluluklarına baktığımızda koçluk ilişkisinin yönlendirme, yargılama ve çözüm önerme içermediğini söyleyebiliriz. Koç, derin dinlemesi, soruları ve araçları ile orada olacaktır. 

Bireysel Koçluk Süreci Nasıl Oluyor?

Koç ve koçi sürecin başında kimya görüşmesi ile tanışma görüşmesi yaparlar.Bu görüşmede karşılıklı tanışma ile güven ortamı oluşturulur, koçluk süreci netleştirilir;  beklentiler, hedefler konuşulur. 

Kimya görüşmesinden itibaren süreç başlar ve ortalama on beş gün ara ile koçluk görüşmeleri yapılır. Süreç boyunca toplamda 8-10 adet görüşme yapılır ve kapanış görüşmesi ile süreç sonlanır. Koçluk seanslarında koçiden konusunu belirleyerek gelmesi beklenir. Koçluk konusu;  koçinin hayatında değiştirmek istediği, onu rahatsız eden veya dönüşüm ihtiyacı hissederken adım atamadığı bir konu, kararsızlık yaşadığı herhangi bir konu olabilir. Koçi her seansa farklı konu getirebileceği gibi tüm süreç boyunca aynı konu üzerinde de koçluk alabilir. 

Koçluk süreci belli sürede sonlanması gereken, koçinin hedefi doğrultusunda ilerleyen bir süreçtir. Koçlukta, koçinin hedeflerine ilerlediği yolda ona yol arkadaşlığı etmek asıl niyet olduğundan, koçinin bu sürecin sonlanacağını bilmesi, koçinin hedefleri doğrultusunda gerçekçi aksiyon planları hazırlamasına ve uygulama aşamasına geçebilmesine destek olacaktır. Süreç sonlandıktan sonra koçi yaşamının başka bir döneminde ihtiyaç duyduğu takdirde yine koçluk hizmeti alabilir. 

Koçluğun bireyde yarattığı farkındalıkla alan açtığı değişim-dönüşüm gücüne inanıyor ve ihtiyacı olan herkesin bu hizmete ulaşabilmesini hayal ediyoruz.

Eğer koçluk hakkında merak ettiğiniz konularınız varsa bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

* ICF, koçluk alan kişiyi müşteri olarak tanımlamaktadır. Ondandır ki ICF’in sorumluluk tanımlarını alırken değiştirmedim. Yazımın devamında müşteri kelimesi yerine globalde kullanılan koçi (coachee) kelimesini kullanmayı tercih ettim.

Kaynak: https://www.icfturkey.org/kocluk-hakkinda/profesyonel-kocluk-nedir/

                                                                                                                         

                                                                                                                          Deniz Salbaş Akın

                                                                                                                      Profesyonel Koç, Takım Koçu

 

Footer
Soonova Logo

We design ecosystem.

Subscribe and stay fully connected with us.

© 2022. All rights reserved.